Rehabilitációt !!!

Várat a Tudományos Rehabilitáció

(Szenzáció a szőnyeg alatt)

Kronológia:

1.)​​ Miskolczi Ferenc​​ – újszerű és eredményes adatfeldolgozási-módszerével*​​ már korán​​ hírnevet/elismerést szerezve – 2001-2005​​ között a​​ NASA​​ berkein belül kiemelt-státuszú kutató.​​ 

* Miskolczi, F. M. High Resolution Armospheric Radiative Transfer Code (HARTCODE) Technical Report. IMGA-CNR, Modena, Italy, 1989

2.)​​ A​​ NASA​​ berkeiben​​ végzett hosszú-távú​​ adatok feldolgozása olyan eredménnyel zárult, mely konklúziójában ellentétes a munkaadója​​ és a nemzetközi-trend​​ által​​ elvárttal.

3.)​​ M.F.​​ ragaszkodik a tényekhez; tudományos következtetéseiből nem enged; anyagát publikációra bocsátaná.

Az első két tételhez történő igazodás​​ nem más mint​​ a hiteles tudósság próbaköve;​​ a harmadik tétel a miliőn múlik.

4.)​​ A​​ NASA​​ elvárásai lemondásra késztetik​​ M.F-t.​​ 

5.)​​ M.F.​​ publikációs kísérletei rendre elbuknak.

„Neves” folyóiratok válaszra se méltatják.​​ (Blog-felületeken annál inkább nekiesnek.)

A be-nemfogadásról és annak hektikus mellékzöngéiről a későbbi „bíráló”​​ Zágoni Miklós​​ 2012-ben vitriolosan így nyilatkozik: „Kopernikusz​​ gondolatát nem gyengíti, hogy nem az​​ Independent Inquisitorban publikálta, s talán​​ Galilei​​ érdemét sem kisebbíti, hogy nem a​​ Tenyérjós Társaság​​ szaklapjaiban közölte.

Egy ilyen​​ abortált​​ kísérletben​​ (Int. J. Environ. Res. Public Health​​ 2010,​​ https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/article1.pdf?x11502)​​ még az alapvető szabályokat is felrúgják: a 2:1 arányban elfogadott dolgozatot elbuktatják.

Elgondolkodtatónak tartom a 3 bírálat alábbi részleteit:​​ 

Három​​ bírálati-pontban​​ (Quality of Presentation, Scientific Soundness, Interest to the readers)​​ az​​ osztályzat​​ a legszélesebben szór:​​ High/Average/Low​​ = 1/1/1. S ugyanez a legszélesebb szórás jellemzi a​​ (jobbára csak a nem-angolajkúakat sújtó)​​ „English Language and Style” megítélését is.

E részletek (s egyéb, a​​ bírálókra​​ is fényt vető intimitások) megtekinthetők ezen élőkapcsok alatt:

https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/review11.pdf?x11502​​ 

https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/review21.pdf?x11502​​ 

https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/review31.pdf?x11502​​ 

A privát-véleményem​​ a fentiek​​ kapcsán az, hogy a​​ bírálati-megítélések efféle szórása​​ rendkívül inhomogén bírálói-háttérre utal. Aminek hosszabbtávon súlyosabbak a következményei…

Megfontolandó lehet emellett az is, hogy vajon ténylegesen mit kezd egy folyóirat​​ (amelynek szerkesztősége és bíráló-bizottsági tagjai rendre orvosi, dietológiai, szociológiai területek művelői)​​ egy​​ a vérbeli fizikusoknak is feladatot-adó dolgozattal?

Nem túlzok. Nézzen csak körbe bárki az illetők​​ weblapjain​​ [https://www.mdpi.com/journal/ijerph/editors-ről indulva]​​ (Editors​​ (12),​​ Editorial Board Members​​ (739),​​ de​​ a „testhezállóbb”​​ Section Board for​​ Environmental Science and Engineering​​ (74)​​ szekcióban is keresgélhet a passzoló végzettséghez. A dolgozatot​​ vegzáló​​ vizsgáló „Reviewer Board​​ (309)” tételesen nem szekcionalizált, átnézése így hosszadalmas lehet.​​ A széles választékban​​ (Gender, undernutrition and violence”;​​ „African Studies, Equity issues in higher education”;​​ „gender equality; homelessness)​​ akár meg is található az a 3​​ illető, akinek köze lehet​​ M.F.​​ cikkének a​​ bírálatához.

6.)​​ Az immár állástalan​​ M.F.​​ nemzetközileg​​ be nem fogadott (ám mégis jelentős nemzetközi vihart kavart) munkáját – hosszabb huzavonát követően – a hazai​​ MTA​​ is vizsgálat alá vonja​​ (https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2011/07/mtaggki1.pdf?x11502).

7.)​​ A​​ lefolytatott​​ vizsgálat kínos fordulattal zárul. A felkért/kijelölt​​ Zágoni Miklós​​ nem talál​​ M.F.​​ dolgozatában sem hibát sem ellentmondást. Később teljes mértékben azonosul a dolgozat állításaival.

Olyannyira, hogy „2009. október 31-től​​ Z.M.​​ lemondott a​​ KvVM-nél viselt köztisztviselői állásáról, mert nem beszélhetett nyilvánosan​​ Miskolczi​​ eredményeiről.”​​ (https://dw99kd9o82oas.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/04/Zagoni_MTA_jelentes-11.pdf?x11502​​ Appendix A p65)

8.)​​ Mindeközben egyre szaporodik nemzetközi szinten azon tudósok száma, akik megkérdőjelezik az uralkodó magyarázatot, mely az egyébként tagadhatatlan/érzékelhető​​ klímaváltozás​​ okát egy-az-egyben a légköri CO2​​ növekedéshez kötött üvegház-gáz hatásban leli meg.

2010-re a számuk már eléri az ezret​​ (https://www.climatedepot.com/2010/12/08/special-report-more-than-1000-international-scientists-dissent-over-manmade-global-warming-claims-challenge-un-ipcc-gore-2/).

Két nyilatkozat-részlet kardinális fontosságú pontokat világít meg:

“I am ashamed of what climate science​​ has become today. The science​​ community is relying on an inadequate model to blame CO2​​ and innocent citizens for global warming in order to generate funding and to gain attention. If this is what ‘science’ has become today, I, as a scientist, am ashamed.”​​ —​​ Research Chemist William C. Gilbert

“The dysfunctional nature of the climate sciences is nothing short of a scandal. Science is too important for our society to be misused in the way it has been done within​​ the Climate Science Community.​​ The global warming establishment​​ has actively suppressed research results presented by researchers that do not comply with the dogma of the IPCC.”​​ —​​ Swedish​​ Climatologist Dr. Hans Jelbring

Mindezt úgy, hogy kiállásuk mögött nincs olyan​​ súlyú​​ munka mint​​ M.F.​​ mögött.

S mindezt akkor, amikor​​ M.F.​​ perdöntő anyagát épp kivéreztetik…

9.)​​ Mígnem, egy szép napon, maga a​​ NASA​​ áll elő azzal, hogy​​ hogy már régóta tudja: a változás oka csillagászati-eredetű, a magyarázat kulcsát pedig a (szintén hosszú-ideig elfekvő)​​ Milankovics-elmélet​​ kínálja.

A híradás, 2019. aug.30-ról: Benne: „For more than 60 years, NASA has known that the changes occurring to planetary weather patterns are completely natural and normal.

Vagyis:​​ M.F.​​ alkalmaztatása idején​​ A CÉGNEK MÁR RÉG NEM VOLTAK KÉTSÉGEI.

10.)​​ Mindezidő alatt a „klímatudósok” (jelentsen​​ ez​​ bármit is) által kirekesztett​​ M.F.​​ fizikus („száműzöttként”​​ ugyan de) teszi továbbra is a dolgát. Publikációja végülis befogadást nyert​​ (Development in Earth Science​​ Vol.2,​​ 2014​​ 31-52pp); nagybani visszhangja​​ azonban nincs; dolgozat és szerző megítélése a „mérvadó körökben”​​ továbbra is​​ negatív.

Gondolatok:

1.)​​ Magam – szerves-szintetikus végzettséggel, kromatográfiás praxissal, vegyészként nem lehetek​​ M.F.​​ dolgozatának részleteibe menő hiteles megítélője: más terepen mozgok otthonosan mint a fizikus​​ Miskolczi Ferenc. A​​ vegyészi-alapokon felhalmozott ismereteim azonban​​ M.F.​​ eredményétől is függetlenül súgják: a légköri CO2, a köztudatba táplált módon, nem lehet​​ vezérlő-eleme​​ a​​ hőmérsékleti-trendekben közzétett változásoknak.​​ [Már a​​ tetten-ért és​​ leleplezett, szándékos adat-hamisítások mián sem.]​​ Ha ehhez hozzáveszem azt, hogy a szintén fizikus végzettséggel bíró​​ Z.M.​​ ellenőrzése​​ M.F.​​ konklúziója megerősítését hozta, akkor számomra a dolgozat állítása tudományosan hiteles.

2.)​​ A további bizonyságra vágyó,​​ nem-fizikus többségnek pedig ajánlanám latolgatásra, a kétkedések oldására, az alábbi lényegesen egyszerűbb megfontolást: Ha a Földön a légköri CO2​​ szint ~280 ppm-ről ~400 ppm-re emelkedése +1-2​​ oC​​ globális​​ melegedést produkál, s az ehhez társuló és mért (néha hetekig is tartó) hőmérséklet-maximum ~40-45​​ oC, akkor vajon milyen maximum lenne társítható a​​ ~4000​​ ill. 2000​​ ppm légköri CO2​​ szinthez? Miután minden önjelölt klíma-hisztérikus által összehordott jövendölést​​ összegereblyéztünk, szembesítsük ezt a fiktív számot 2 ténnyel:

i.)​​ A Földi élet szén-bázisú. Az élőanyag sejtjeiben a fehérjék kolloidális-rendszere csak egy szűk, temperált hőmérséklet-tartományban stabil. Jelzésértékűen: +55​​ oC már elegendő minden (nem-rejtőző/ön-temperálásra képtelen) élet megsemmisítésére.​​ [A vegyszer-nélküli​​ gyomirtás​​ legújabb alapötlete éppen ez.​​ (Pl.: Veisz János: Gyomszabályozás az ökogazdaságban,​​ Biokultúra​​ 2003/4;​​ https://www.biokontroll.hu/gyomszabalyozas-az-oekogazdasagban/​​ valamint​​ https://agroforum.hu/szakcikkek/gyomirtas/a-termikus-gyomirtas-ujra-hodit/​​ ]

ii.)​​ A Föld-történet​​ során már volt példa​​ 4000/2000​​ ppm körüli légköri CO2​​ szintre. Éspedig olyan korban, amikor a differenciálódott élet jelen volt már,​​ vízen és szárazon. [S​​ a szárazföldi, ugye, ki kellett volna pusztuljon​​ írmagig, ha annak a fiktív számnak lenne bármi realitása.]