Indítvány

 

Indítvány

Dr. Petz Ernő,​​ 2020. január 18-án,
elhangzott előadását

követő  ​​​​ hozzászólásban:

  • Magyarország döntési-szabadságának​​ visszanyerésére​​ „klímaügyekben”

  • Negligált tudósaink​​ eredményeinek​​ legitimizálására

az​​ Indítvány​​ (valós-hozzászólásként) is meghallgatható:

Tisztelt Megjelentek, kérdéssel indítanék:

Mi a leghatásosabb módja meggátolni azt, hogy egy​​ csiszolt zenemű ámulatba ejtsen s közönségsikert arasson?

  • Az egyik mód az, ha megtiltják előadni.

  • A másik pedig fals fanfárok szinkron-harsogásának a bevetése.

Miskolczi Ferenc​​ aprólékosan kidolgozott értekezése mindkettőtől szenved. Előbb megtiltották publikálni, majd Grétácska-kaliberű zagyva szócsövek mesterségesen is felerősített hangorkánja teszteli a hűvös egyenletek szótlanságát.

A tömeg beleszédül a hírokádásba – az egyenletekhez pedig nem konyít. Borítékolható hogy előbb fog belefulladni a hírokádékba, mintsem nekifeküdjön ismét az iskola-padnak.

Kisegítő javaslatom hát a következő:

Generáljunk mi is híreket, éspedig világraszólót.​​ Természetesen olyat, ami a mérleg serpenyőjét a nekünk kedvező irányba billenti. Adtunk már, mi magyarok, a Világnak elég hírességet – némelyiket igen sanyarú sorssal. Ezek közül kettőét idézném fel röviden, elrettentésül – akiket csupán az utókor tisztelete övez.

  • Bolyai​​ teljesítményét nem is ismerné ma senki, ha elő nem áll az a történelmi mázli, hogy leközletlen​​ Appendixe​​ édesapja matematikakönyvében meg nem jelenik.​​ (S bizony berzenkedik minden idegszálam, amikor​​ Babes-Bolyai​​ egyetemről hallok…)

  • Semmelweisre​​ emlékezésekkor pedig mindannyiszor elborzadok, ha eszembe jut hogy ápolói az őrültekházában verték agyon – miután​​ kora orvostársadalma kimondta fölötte (gyakorlati szakmai-sikerei ellenére is) a negatív-ítéletet. S csupán a barátai unszolására megírt könyv-sűrítménye​​ alapján rekonstruálható a korszak tudás-szintjéből messze-kiemelkedő felismerése.

Javasolnám hát, hogy​​ potenciális hírességeinknek ne szánjunk többé se áldozati-szerepet, se névtelen-sírt.

Miskolczi Ferenc​​ volt az ELSŐ, aki​​ nem spekulatíve​​ kérdőjelezte meg a fényárba-vont üvegház-gáz teóriára épített klimatológiai tévtanokat, hanem adatokra-támaszkodva igazolt egy tételt, amely kétségbevonhatatlanul cáfolja az addigi hiedelmet. Tétele egyik gyorsfordítása ez:​​ A légköri CO2​​ szint nem vezérli a hőmérsékletet.​​ Tehát az összes CO2​​ csökkentésre vonatkozó hisztéria, kapkodás, tervek erőltetése mind-mind céltalan​​ – abban az értelemben, hogy általa stabilizáljuk a Földfelszín hőmérsékletét.

Ez az ELSŐSÉG lenne alaposan kiaknázandó. És nem túl nagy befektetéssel ki is aknázható. Ugyanis​​ Miskolczi Ferenc​​ egykori alkalmazója, a​​ NASA​​ – aki gátolta e tétel tudományos közzétételét, de 2005-ös válásukat követően ellehetetlenítette​​ Miskolczi​​ további karrierét is – 2019-ben maga közölt nyilvánosan olyan állításokat, amelyek szöges ellentétben állnak cenzori-múltjával, viszont összecsengenek​​ Miskolczi​​ tételével.​​ [Ld. részletesebben:​​ https://www.klimarealista.hu/494-2/]​​ Súlyosbítja e múltbeli tettek és a jelen-nyilatkozat közti konfliktust az is, hogy a frissen közölt tartalmaknak a​​ NASA​​ már (saját állítása szerint) vagy 50 év​​ óta tudója.

Ez viszont, így már jogi-eset.​​ Mégpedig meglehetősen egyértelmű: Kárvallott áll szemben hazudozóval. Tudom jól, Ádám s Éva óta nem ez az első eset. Viszont itt a kárvallott „kisember”, a hazudozó pedig „Góliát”. Az efféle egyenlőtlen küzdelem​​ (pláne ha az esélyek borítják a papírformát) inspirálja a tömegeket, képes hatalmas, feszülten-figyelő audienciát generálni. Ugyanez a megnövekedett figyelem és érdeklődés magát a tételt is nagyobb fényárba helyezi. Aminek ha csak a jelzett leegyszerűsített konklúziója is megered a köztudatban, onnan az már ki nem hessegethető.

Meg kellene hát indítani a pert. A​​ Magyar állam​​ már bevállalt efféle egyoldalú grandiozitást: A​​ Seuzo-kincsek eltulajdonításának a perét ugyan elvesztette, de maga a kincs „hazavándorolt”. A mostani per megnyerése sokkal biztosabb, tétje pedig hatalmas:​​ Miskolczi Ferenc​​ tételének eme kerülőutas közkinccsé-tételével​​ Magyarország​​ méltóságteljes kiugrási-lehetőséget nyerhet magának, az esztelen,​​ Brüsszeli-bürokraták által erőltetett „klímatörekvésekből”.

Ne sikoljunk el szótlanul és mulyán​​ Miskolczi Ferenc​​ és teóriája mellőzése mellett, mikor a​​ NASA​​ önként tett nyilatkozata evidens katapultpályát kínál a​​ hülyeségek űrbelövésére és egy magyar tudós piedesztálra-helyezéséhez,​​ egyazon-mozzanattal.

Annál is kevésbé lenne jó, ha a​​ Magyar állam, a ráháruló fölösleges terhek bevállalásával a kárvallott szerepét zokszó nélkül elfogadva,​​ Miskolczi Ferencet​​ is sorsára hagyná, mert várakozik a sorban hosszabb ideje egy másik magyar tudós is,​​ Országh József,​​ aki a Vízgazdálkodás komplex területén munkált ki szenzációsan egyszerű ám hatékony teóriát.​​ Karrierje s munkája fogadtatásának sorsa kísértetiesen hasonlatos​​ Miskolczi​​ és a sorolt elődök életútjával, s 83 éves kora mellett mind kevesebb a sansza arra, hogy tetteiről a társadalom még életében tudomást szerezzen. Pedig ez annál is inkább fontos lenne, mert a 2016-ban indított​​ Országos Vízprogram​​ sehonnan-sehovase vezető ballagásán messze túllépő megoldásai mellett, az általa​​ Vízgazdának​​ elnevezett teória bizonyos vonatkozásai nagyvonalú energia-takarékossági lehetőségeket kínálnak, más vonatkozásai pedig klimatológiai mellékeffektussal bírnak. (No nem „Gréta-rajz” szerűen, hanem kőbe-vésve – ahol a kő a kémia immár szilárd alapozása.)

Fel tehát a küzdelemre, hogy a világ-média szárnyára kaphassa kishazánk bátor és határozott kiállását egy ügy igazsága mellett; levethessük a ránk-erőszakolt kényszerzubbonyt; s hogy világhírré röpítse akár két magyar tudós egyetemes egyéni teljesítményét.

Országh József:Eutarcie​​ (since 2002 in 6 languages)​​ /​​ A Víz és Gazdája​​ (2019)

Miskolczi Ferenc:Development in Earth Science​​ Volume​​ 2,​​ 2014, 31-52pp

 

Dég, 2020. január 18.dr. Fuggerth Endre

Fentebbi „Indítványhoz” csatlakozom, azzal egyetértek:

Print Friendly, PDF & Email