Mások írták – 2020 augusztus

Az itt linkelt írások nem feltétlenül tükrözik a Reális Zöldek Klubjának álláspontját.

2020.08.04.

Lóránt Károly: A A szén-dioxid-csata
.Az IPCC-jelentésekben megfogalmazott cél, hogy 2050-re a világ szén-dioxid-kibocsátása zéróra csökkenjen, az Európai Unió kötelezően végrehajtandó programjává vált. Ez a cél azonban fizikailag megvalósíthatatlan…
…Az IPCC-jelentések elfogadottsága erős pártpreferenciát tükröz. Az IPCC létrehozásában és tevékenységének támogatásában a politikai baloldalhoz köthető személyek és szervezetek állnak. Ilyen volt Gro Harlem Brundtland, a Norvég Munkáspárt tagja, Norvégia valamikori miniszterelnöke, aki az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlődési Világbizottságának elnöke volt, Al Gore amerikai alelnök, a globális felmelegedés elleni küzdelem lelkes (béke Nobel-díjas) híve, Bill Clinton, aki nemcsak elnökként, hanem később is támogatta az IPCC-jelentésekben megfogalmazott gondolatokat…
…Az IPCC-jelentések jelentős támogatást kaptak a Greenpeace és a zöldpártok, különösen a német Zöldek részéről, amelyeknek nyomására az IPCC-jelentésekben megfogalmazott cél, hogy 2050-re a világ szén-dioxid-kibocsátása zéróra csökkenjen, az Európai Unió kötelezően végrehajtandó programjává vált…
Ez a cél azonban fizikailag megvalósíthatatlan, különösen oly módon, ahogy azt a zöldek erőltetik, az atomenergia kizárásával…
Richard Lindzen amerikai légkör­fizikus erről a következőt nyilakozta: „A következő évszázadokban a történészek biztosan el fognak csodálkozni annak a ravasz és könyörtelen propagandával álcázott hamis logikának a mélységén, amely hatalmas és különleges érdekek koalíciója számára lehetővé tette, hogy a világon majdnem mindenkivel elhitessék: az antropogén CO2 veszélyes, káros és bolygópusztító anyag. A legnagyobb méretű tömegtévhitként fogják feljegyezni, hogy a növényeknek életet adó CO2-t egy ideig halálos méregnek tekintették.”

A mi számunkra pedig egy tanulság akad: a reális tudomány mentén, amennyire lehet, vonjuk ki magunkat e gazdasági programmá kinövő propaganda alól.

2020.08.11.

Lóránt Károly: A klímahisztéria gazdasági kára
…A középkori kis jégkorszak rossz terméseiért gyakorta a boszorkányokat tették felelőssé, tehát a klímaváltozás antropogén (ember okozta) jellege már akkor felmerült. Ám hiába égették el a boszorkányokat, a klíma ettől nem lett jobb, amire már a kor józanabb gondolkodói is rámutattak, és később fel is hagytak a klímaharc eme módszerével. Ma annyiban vagyunk jobb helyzetben, hogy a klímaváltozásért nem a boszorkányokat (vagy alternatívaként a zsidókat), hanem a szén-dioxidot teszik felelőssé, és hozzáteszik, hogy ebben a tudósok 97 százaléka egyetért. Ez koránt sincsen így, de nézzük az érveket és az ellenérveket…
…Legutóbb, 2019-ben, hétszáz tudós tett egy Európai Klímanyilatkozatot, amelyben – többek között – kijelentik, hogy a középkori kis jégkorszak 1850 körül ért véget, természetes tehát, hogy a Föld most melegszik, hogy az IPCC klímamodelljei nem megfelelően írják le a valóságot, hogy a felmelegedés sokkal kisebb, mint amit ezek a modellek előre jeleznek. Ugyanezt a véleményt fejtette ki kilencven olasz klímatudós is, hangsúlyozva, hogy a klímaváltozás okai tekintetében messze nincs az az egyetértés, amit az IPCC-előrejelzések hívei sugallnak…

2020.08.26
Die Welt: Havonat 20 euro személyenként? A németek nincsenek tisztában a klímavédelem költségeivel (német nyelven)
Németországban 2021-ben életbe lép a CO2 megadóztatását előíró törvény, ami közvetlen és közvetett módon az élet minden területét megdrágítja. Hogy aztán 2025-ben mindez még tovább dráguljon. A németek nagy része nincs tisztában az ebből fakadó tényleges adóterhekkel. A fiatalabb generáció elfogadja az adóterhek növelését az éghajlat megmentéséért cserében.
Közzétevő: Hogy itt nem az éghajlat megmentéséről, hanem a lakosság megkopasztásáról (valamint a gazdaság tönkretételéről) van szó, mutatja, hogy a lakosság NEM KAPJA vissza egyéb adókönnyítés formájában a CO2-kibocsátás megadóztatása címén behajtott adókat. Hogy mennyi pénz jut az állam kezébe ilyen címen? Szorozzuk be a havi 20 eurot 80 millióval. És hogy hova tűnnek ezek a pénzek? Ezt az olvasó fantáziájára bízzuk. A német állam ilyen helyzetekben szívesen mutat fel közvélemény-kutatásokat, melyek azt szuggerálják: A lakosság nagyobb része hajlandó komoly áldozatot hozni az éghajlat megmentéséért. Hadd higgye csak minden józanul gondolkodó személy, ő van kissebbségben. 

 

Print Friendly, PDF & Email