Címke: klímaelmélet

A NASA és az IPCC hivatalos klímamodellje

A NASA, majd annak nyomán az IPCC végtelenül legyszerűsített klímamodelleket tesz közzé, csak hogy sikerüljön a pánikkeltő hatást elérni. Sem az állandóan változó felhőtakarókat, sem a – Föld felületének 70 %-át borító – óceánok fizikai hatásait nem veszik kellő mértékben figyelembe. Ugyancsak elhallgatják, hogy a legfontosabb klímagáz a víz, amely koncentrációjánál és jóval szélesebb abszorpciós spektrumánál fogva legalább 100-szor jelentősebb hatású, mint a CO2.

GONDOLATOK A KLÍMÁRÓL, AZ ANTROPOGÉN KLÍMAHATÁSRÓL (AKH)

A tanulmány összefoglalja a klímahisztéria legfontosabb elemeit. Ezeket sorra megcáfolja. A fizikai-kémiai alapok rövd ismertetése után pontról pontra levezeti, miért nem okozhat a CO2 légköri koncentráció növekedése globális felmelegedést. A végén kitér arra, mi lehet a pánikkeltés oka és kiknek áll az érdekében.